Nhật ký du lịch

Nhật ký du lịch
Buôn Ma Thuột (3 ngày 2 đêm)
16/08/2018
Nhật ký du lịch
Phan Thiết - Mũi Né - Hòn Rơm (3 ngày 2 đêm)
16/08/2018
Nhật ký du lịch
Đà Nẵng - Hội An - Cù Lao Chàm (3 ngày 2 đêm)
16/08/2018
Nhật ký du lịch
Long An - Nha Trang (4 ngày 3 đêm)
16/08/2018
Nhật ký du lịch
Bangkok - Pattaya (5 ngày 4 đêm)
16/08/2018
CAMBODIA: 13 - 15 / 8 / 2018
17/08/2018
Siem Reap - Phnom Penh (3 ngày 2 đêm)
PHAN THIẾT: 28 - 29 / 7 / 2018
17/08/2018
Mũi Né - Hòn Rơm (2 ngày 1 đêm)
THAI LAN: 26 - 30 / 7 / 2018
17/08/2018
Bangkok - Pattaya (5 ngày 4 đêm)
SINGAPORE - MALAYSIA: 23 - 28 / 7 / 2018
17/08/2018
Singapore - Malaysia (6 ngày 5 đêm)
KDL TRƯỜNG HUY: 18/3/2018
17/08/2018
Khu Du Lịch Trường Huy (1 ngày)
LONG HẢI - BÌNH CHÂU: 18 - 19 / 6 / 2018
17/08/2018
Long Hải - Bình Châu (2 ngày 1 đêm)
NHA TRANG: 05-08/8/2018
17/08/2018
Nha Trang - Hòn Lao - Đảo Khỉ (3 ngày 3 đêm)
BUÔN MA THUỘT: 29 /4 / 2018 - 01 / 5 / 2018
16/08/2018
Buôn Ma Thuột (3 ngày 2 đêm)
PHAN THIẾT: 23 - 25 / 3 / 2018
16/08/2018
Phan Thiết - Mũi Né - Hòn Rơm (3 ngày 2 đêm)
ĐÀ NẴNG: 10 - 12 / 7 / 2018
16/08/2018
Đà Nẵng - Hội An - Cù Lao Chàm (3 ngày 2 đêm)
NHA TRANG: 09 - 12 / 8 / 2018
16/08/2018
Long An - Nha Trang (4 ngày 3 đêm)
THÁI LAN: 26 - 30 / 6 / 2018
16/08/2018
Bangkok - Pattaya (5 ngày 4 đêm)